Stanowisko Komitetu Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu Polskiej Akademii Nauk ws. nowelizacji projektu rozporządzenia w sprawie specjalizacji lekarzy weterynarii

(link poniżej)

 

STANOWISKO

 

 

*****

 

 

Stanowisko Komitetu Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu Polskiej Akademii Nauk ws. projektu rozporządzenia w sprawie specjalizacji lekarzy weterynarii

(link poniżej)

 

STANOWISKO

 

  

*****

 

 

 

Komitet Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu                              

Polskiej Akademii Nauk

Stanowisko z dn. 18.06.2020

 

  

  

 

Stanowisko dotyczące Wniosku Lokalnych Komisji Etycznych ds. Doświadczeń  na Zwierzętach z dnia 1 czerwca 2020 do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

 

 

Komitet Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu PAN w pełni popiera stanowisko i wniosek wszystkich Lokalnych Komisji Etycznych ds. Doświadczeń na Zwierzętach wyrażony w piśmie skierowanym w dniu 1 czerwca 2020 roku do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana Wojciecha Murdzka.

Żądania udostępnienia kopii protokołów z posiedzeń LKE odbywających się w roku 2020 czy informacji na temat zasad funkcjonowania LKE w okresie stanu epidemii stoi w konflikcie z ochroną danych z tytułu szeroko rozumianej własności intelektualnej. Przekazanie danych niejawnych odnośnie metodyki i celów prowadzonych projektów badawczych, czy realizowanych w nich procedur jest naruszeniem praw autorskich naukowców. 

Popierając pismo LKE, stoimy na stanowisku, że rozwiązania prawne dotyczące udostępniania danych i ochrony własności intelektualnej autorów kierowanych do LKE  wniosków powinny być ustalone na szczeblu Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego, bowiem sytuacja z punktu widzenia prawa jest coraz bardziej skomplikowana. Sugerujemy, aby rozważyć wprowadzenie regulacji prawnych umożliwiających wyjęcie prac Lokalnych Komisji Etycznych i Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach jako organów merytorycznych w zakresie badań naukowych spod Kodeksu Prawa Administracyjnego albo wyposażenie ich w odpowiednie narzędzia administracyjno-prawne i finansowe.

 

   

 

 

Komitet Nauk Weterynaryjnych 

 

i Biologii Rozrodu

 

Polskiej Akademii Nauk